International charity

Transnarodowa Fundacja Charytalywna „Twoja przyszłość” rozszerza granice pomocy charytatywnej w związku z otwarciem przedstawicielstwa w Polsce, miasto Wrocław!

Przedstawiciel organizacji we Wrocławiu

Viacheslav Masalyko

icf.your.future@op.pl

+48884315136

Celem projektów TFC «Twoja przyszłość» poza granicą Ukrainy jest pomoc przesiedleńcom i sierotom z obszaru operacji antyterrorystycznej oraz ludziom którzy ucierpieli w wyniku wojny na terytorium Ukrainy wschodniej.

Ustawowe dokumenty fundacji

W kwietniu 2014 r. rozpoczęła się wojna hybrydowa na terenie obwodów Donieckiego i ługańskiego Ukrainy która trwa nawet w tej chwili. Ukraina, Stany Zjednoczone, NATO, Zgromadzenie Parlamentarne, OBWE, Rada Europy oraz UE zarzucają Federacji Rosyjskiej interweniowanie w konflikcie: wykorzystywanie regularnej armii w działaniach wojennych po stronie rebeliantów, dostarczanie broni i wsparcie finansowe.

Otwarte danne ONZ w dniu 15 listopada 2017 r. : W wyniku konfliktu zmarłych 10 tysięcy 303 osób z nich żołnierzów ukraińskich — 2378, 35 tysięcy 81 osób rannych. W ukraińskich kostnicach nadal leży około 1 tys. niezidentyfikowanych ciał. Zabito 138 dzieci, które zostały zabite lub wysadzone w powietrze przez miny. 1399 kobiet pozostało wdowami, 2217 matek straciło swoich synów. Codziennie w wiadomościach w telewizji słyszymy, jak rośnie liczba ofiar…

Pod stałą opieką TFC «Twoja przyszłość» znajduje się:

1. Ośrodek pomocy społecznej i rehabilitacji przesiedleńców  w UOC-KP «Przemienienia Pańskiego, obwód Kijowski,  gmina wiejska Kociubińskie

W dniu dzisiejszym tu mieszka 40 osób: 20 z nich to dzieci, kobiety w ciąży, noworodki, dzieci niepełnosprawne, emeryci, rodziny wielodzietne, samotne matki. Wszyscy ci ludzie zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów, ratując swoje życie i życie swoich dzieci przed walkami na wschodzie Ukrainy.

Lista potrzeb ośrodku: jedzenie, produkty do pielęgnacji ciała, odzież, artykuły papiernicze, chemia gospodarcza, leki, drewno liściaste do ogrzewania itp.

Sylwester – czas, kiedy wszyscy czekają na prezenty, czekają na jakis fantastyczny cud, kiedy nawet dorośli wierzą w cuda, a dzieci radują się, przewidując pożądany prezent. Nastrój ludzi zmienia się w lepszą stronę, każdy ma pragnienie by podarować wiele prezentów w kręgu rodzinnym oraz przyjacielskim. To czas kiedy pomoc bliźniemu jest tak ważna i porżądana. Pamięta i nigdy nie zapomina o tym zespół  „Twoja przyszłość” … W tym Nowym Roku „Twoja przyszłość” wykonuje rol Świętego Mikołaja i przyniesie prezenty dla Centrum Pomocy Społecznej i Rehabilitacji Migrantów!

Łączna kwota na opiekę nad dziećmi wynosi 4760 PLN.

Niezbędne do pomocy:
Klient: ORGANIZACJA CHARYTATYWNA TFC » TWOJA PRZYSZŁOŚĆ «
Kod identyfikacyjny: 41872605
W polskich złotych (PLN)
Pośrednik POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA WARSZAWA, POLSKA
Bank pośrednik SWIFT: BPKOPLPW
Bank Beneficjenta JSC KREDOBANK Lwów, Ukraina
Bank-odbiorca   SWITT : WUCBUA2X
Beneficjent
Nazwa CO «ICF YOUR FUtURE»
Acc. Nr 26009011225700
IBAN UA723253650000026009011225700

2. Szpital Weteranów Wojny, miasto Berdyczów

Regionalny Szpital Weteranów Wojny jest nowoczesną placówką medyczną i diagnostyczną z następującymi działami: kardiologia – 70 łóżek, chirurgia – 40 łóżek, terapia — 30 łóżek, neurologia — 60 łóżek, gastroenterologia — 40 łóżek, gabinet intensywnej terapii, dział recepcji i diagnostyki oraz biura leczenia i diagnostyki. Lista potrzeb szpitalu: spręt medyczny, który jest niezbędny i przyczyni się do leczenia i rehabilitacji uczestników operacji bojowych, szczególnie po urazach układu mięśniowo-szkieletowego – 4-komorowa kąpiel galwaniczna dla dłoń i stóp, produkty higieny osobistej, chemia gospodarcza oraz leki.

Łączna kwota na rehabilitację i wsparcie materialne wynosi 16863 PLN.

 

Niezbędne do pomocy:
Klient: ORGANIZACJA CHARYTATYWNA TFC » TWOJA PRZYSZŁOŚĆ «
Kod identyfikacyjny: 41872605
W polskich złotych (PLN)
Pośrednik POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA WARSZAWA, POLSKA
Bank pośrednik SWIFT: BPKOPLPW
Bank Beneficjenta JSC KREDOBANK Lwów, Ukraina
Bank-odbiorca   SWITT : WUCBUA2X
Beneficjent
Nazwa CO «ICF YOUR FUtURE»
Acc. Nr 26009011225700
IBAN UA723253650000026009011225700